Virransyöttö pistorasiasta

Käytä toimitettua verkkolaitetta kuvien ottamiseen tai toistamiseen, kun virtaa syötetään pistorasiasta. Se säästää kameran akun virtaa.

 1. Aseta akku kameraan.
 2. Liitä kamera pistorasiaan käyttämällä micro USB -kaapelia (mukana) ja verkkolaitetta (mukana).

Huomautus

 • Kamera ei aktivoidu, jos akku on tyhjä. Aseta riittävästi ladattu akku kameraan.
 • Jos kameraa käytetään, kun virtaa syötetään pistorasiasta, varmista, että monitorissa näkyy kuvake, joka osoittaa ,että virransyöttö USB:n kautta on käynnissä ().
 • Älä irrota akkua, kun virtaa syötetään pistorasiasta. Jos akku irrotetaan, kamera sammuu.
 • Älä irrota akkua, kun käytön merkkivalo palaa. Muistikortilla olevat tiedot voivat vahingoittua.
 • Niin kauan kuin virta on kytketty, akkua ei ladata, vaikka kamera olisi liitetty verkkolaitteeseen.
 • Eräissä olosuhteista akusta voidaan syöttää lisävirtaa, vaikka käytettäisiinkin verkkolaitetta.
 • Älä irrota micro USB -kaapelia, kun virtaa syötetään pistorasiasta. Sammuta kamera ennen micro USB -kaapelin irrottamista.
 • Jatkuva tallennusaika voi lyhentyä kameran ja akun lämpötilan mukaan, kun virtaa syötetään pistorasiasta.
 • Jos virtalähteenä käytetään kannettavaa laturia, varmista ennen käyttöä, että se on ladattu täyteen. Pidä myös kannettavan laturin jäljellä olevaa virtaa silmällä käytön aikana.