Automaatt. katselu

Voit tarkistaa tallennetun kuvan näytöstä heti kuvauksen jälkeen. Voit myös määrittää automaattisen katselun näyttöajan.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Automaatt. katselu] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

10 sekuntia/5 sekuntia/2 sekuntia:
Näyttää tallennetun kuvan näytössä määritetyn ajan heti kuvauksen jälkeen. Jos automaattisen katselun aikana suoritetaan suurennustoimenpide, voit tarkistaa kuvan käyttämällä suurennettua kerrointa.
Ei käytössä:
Automaattikatselua ei näytetä.

Huomautus

  • Kun käytetään kuvankäsittelyä suorittavaa toimintoa, kuva ennen käsittelyä voidaan näyttää tilapäisesti, jonka jälkeen näytetään kuva käsittelyn jälkeen.
  • DISP (Näytön asetukset) -asetuksia käytetään Automaattikatselu-näytössä.