HDMI-asetukset: HDMI-tietonäyttö

Valitsee, näytetäänkö kuvaustiedot, kun tuote ja TV on yhdistetty HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).

  1. MENU(Asetus) → [HDMI-asetukset][HDMI-tietonäyttö] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:

Näyttää kuvaustiedot televisiossa.

Tallennettu kuva ja kuvaustiedot näytetään televisiossa, eikä kameran monitorissa näy mitään.

Ei käytössä:

Ei näytä kuvaustietoja televisiossa.

Vain tallennettu kuva näytetään televisiossa, ja tallennettu kuva ja kuvaustiedot näytetään kameran monitorissa.

Huomautus

  • Kun tämä tuote yhdistetään 4K-yhteensopivaan televisioon, [Ei käytössä] valitaan automaattisesti.
  • Jos [Tiedostomuoto]-asetukseksi valitaan [XAVC S 4K] ja kuvataan videoita, kun kamera on liitetty HDMI-laitteeseen, kuvia ei näytetä monitorissa.