Palauta (Kamera- asetukset1/Kamera- asetukset2)

Voit ottaa kuvan, kun usein käytettävät tilat tai etukäteen toiminnolla [ / Muisti] tallennetut kameran asetukset on palautettu.

  1. Valitse tilapyörällä 1, 2 tai 3 (Palauta rekisteri).
  2. VAHVISTA painamalla kiekkopainikkeen keskiötä.
    • Voit palauttaa rekisteröityjä tiloja tai asetuksia myös valitsemalla MENU → (Kamera- asetukset1) → [ / Palauta].

Vihje

  • Kun haluat palauttaa muistikorttiin tallennetut asetukset, aseta tilapyörä asentoon 1, 2, 3 (Palauta rekisteri) ja valitse sitten haluamasi numero painamalla kiekkopainikkeen vasenta/oikeaa puolta.
  • Jos palautat muistikortille tallennettuja asetuksia, ne palautetaan muistikortilta, joka on kohdassa [Valitse muisti] määritetyssä korttipaikassa. Voit tarkistaa muistikorttipaikan valitsemalla MENU → (Kamera- asetukset1) → [Valitse muisti].
  • Kameralla voidaan käyttää toisella kameralla, jolla on sama nimi, muistikortille tallennettuja asetuksia.

Huomautus

  • Jos [ / Palauta] asetetaan kuvausasetusten tekemisen jälkeen, tallennetuille asetuksille annetaan etusija eikä alkuperäisiä asetuksia välttämättä voi käyttää. Tarkista näytön ilmaisimet ennen kuvausta.