Valotuks. asetusopas

Voit valita, näytetäänkö opas, kun valotusta muutetaan.

  1. MENU(Kamera- asetukset2) → [Valotuks. asetusopas] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Ei käytössä:
Opasta ei näytetä.
Käytössä:
Opas näytetään.