Tark. Suur. alussa (video)

Asettaa [Tark. suurennus] -alkusuurennuskertoimen videokuvaustilassa.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Tark. Suur. alussa] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

x1,0:
Näyttää kuvan samalla suurennuksella kuin kuvausnäyttö.
x4,0:
Näyttää 4,0-kertaa suurennetun kuvan.