Seepra-asetus

Asettaa seeprakuvion, joka näkyy kuvan osan päällä, jos kyseisen osan kirkkaustaso ylittää asetetun IRE-tason. Käytä seeprakuviota apuna kirkkauden säätämisessä.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Seepra-asetus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Seepranäyttö:
Määrittää, näytetäänkö seeprakuvio.
Seeprataso:
Säätää seeprakuvion kirkkaustasoa.

Vihje

  • Voit rekisteröidä arvoja, kun haluat tarkistaa oikean valotuksen tai ylivalotuksen sekä kirkkauden kohteelle [Seeprataso]. Asetukset oikean valotuksen vahvistukselle ja ylivalotuksen vahvistukselle tallennetaan kohteisiin [Oma1] ja [Oma2] oletusasetuksissa.
  • Jos haluat tarkistaa oikean valotuksen, aseta kirkkaustason vakioarvo ja alue. Asetetun alueen sisällä olevien alueiden päällä näkyy seeprakuvio.
  • Jos haluat tarkistaa ylivalotuksen, aseta kirkkaustason minimiarvo. Seeprakuvio näytetään niiden alueiden päällä, joiden kirkkausalue on sama tai korkeampi kuin asetettu arvo.

Huomautus

  • Seeprakuviota ei näytetä HDMI-liitetyissä laitteissa.