Jatkuvan kuvauksen jäljellä olevan ajan ilmaisimen näyttäminen (Jatk. kuv. pituus)

Määrittää, näytetäänkö ilmaisin jäljellä olevasta ajasta, jolloin jatkuvaa kuvausta voidaan suorittaa samalla kuvausnopeudella.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Jatk. kuv. pituus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Näytä aina:
Näyttää ilmaisimen aina, kun kuvanottotavaksi on valittu [Jatkuva kuvaus].
Näytä vain kuvatessa:
Näyttää ilmaisimen vain, kun suoritetaan jatkuvaa kuvausta.
Ei näytetä:
Ilmaisinta ei näytetä.

Vihje

  • Kun kameran sisäinen puskurimuisti on täynnä, ”SLOW” (Hidas) tulee esiin ja jatkuvan kuvauksen nopeus laskee.