Äänen nauhoitustas.

Voit säätää äänitystasoa tasomittarin avulla.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Äänen nauhoitustas.].
  2. Valitse haluamasi taso käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.

Valikkokohteen tiedot

+:
Nostaa äänitystasoa.
-:
Laskee äänitystasoa.
Nollaa:
Palauttaa äänitystason oletusasetuksen.

Vihje

  • Kun tallennetaan videoita, joissa on voimakkaita ääniä, aseta [Äänen nauhoitustas.] alhaisemmalle äänen tasolle. Tällöin voit tallentaa realistisempaa ääntä. Kun tallennetaan videoita, joissa on hiljaisia ääniä, [Äänen nauhoitustas.] korkeammalle äänen tasolle, jotta ääni kuuluu paremmin.

Huomautus

  • Rajoitin toimii aina [Äänen nauhoitustas.] -asetuksista huolimatta.
  • [Äänen nauhoitustas.] on käytettävissä vain videokuvaustilassa.
  • [Äänen nauhoitustas.] ei ole käytettävissä hidastetun/nopeutetun kuvauksen aikana.
  • [Äänen nauhoitustas.] -asetuksia käytetään sekä sisäisen mikrofonin että (mikrofoni) -liittimen tulon kanssa.