DISP-painike (Näyttö/Etsin)

Voit asettaa ruudun näyttötilat, jotka voidaan valita DISP (Näytön asetukset) -toiminnolla kuvaustilassa.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [DISP-painike][Näyttö] tai [Etsin] → haluttu asetus → [Syötä].
    Valittavissa olevat kohteet on merkitty ilmaisimella .

Valikkokohteen tiedot

Graaf. näyttö :
Tuo kuvauksen perustiedot näkyviin. Näyttää graafisesti valotusajan ja aukkoarvon.
Näytä kaikki tied. :
Tuo tallennustiedot näkyviin.
Ei näyttötietoja :
Ei tuo tallennustietoja näkyviin.
Histogrammi :
Näyttää luminanssijakauman graafisesti.
Taso :
Ilmaisee, onko tuote suorassa sekä etu-/takasuunnassa (A) että vaakasuunnassa (B). Jos tuote on suorassa jompaankumpaan suuntaan nähden, ilmaisin muuttuu vihreäksi.

Etsin*:

Näyttää monitorissa vain kuvaustiedot, ei kohdetta. Tämä asetus on näyttöasetus kuvattaessa etsimen kanssa.

Ei näyttöä*:

Sammuttaa aina monitorin, kun otetaan kuvia. Voit käyttää monitoria, kun toistetaan kuvia tai käytetään MENU-valikkoa. Tämä asetus on näyttöasetus kuvattaessa etsimen kanssa.

*Nämä näyttötilat ovat käytettävissä vain kohdan [Näyttö] asetuksessa.

Huomautus

  • Jos tuotetta kallistetaan paljon eteen- tai taaksepäin, tason virhe on suuri.
  • Tuotteen virhemarginaali voi olla lähes ±1°, vaikka kallistusta korjattaisiin vesivaa’alla.