Quick Navi ‑näytön käyttäminen

Quick Navi ‑näyttö on etsimen kanssa kuvaamista varten optimoitu toiminto, jonka avulla voidaan hallita asetuksia suoraan.

 1. MENU(Kamera- asetukset2) → [DISP-painike][Näyttö].
 2. Lisää -merkki kohtaan [Etsin] ja valitse sitten [Syötä].
 3. Paina kiekkopainikkeessa DISP, kun haluat asettaa näyttötilaksi [Etsin].
 4. Siirry Quick Navi -näyttöön painamalla Fn-painiketta.
  • Näytetty sisältö ja sen sijainti kuvissa ovat vain ohjeellisia ja voivat poiketa todellisesta näytöstä.

  Automaattinen tila

  P/A/S/M-tila

 5. Valitse haluamasi toiminto painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta.
 6. Valitse haluamasi asetus kiertämällä etupainiketta.
  • Eräitä toimintoja voidaan hienosäätää takapainikkeella.

Asetusten säätäminen erillisistä asetusnäytöistä

Valitse haluamasi toiminto vaiheessa 5 ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiötä. Toiminnon erillinen asetusnäyttö tulee esiin. Säädä asetuksia noudattamalla toiminto-opasta (A).

Huomautus

 • Quick Navi ‑näytössä harmaina näkyvien kohteiden asetuksia ei voi muuttaa.
 • Kun käytetään toimintoa [Luova asetus] tms., eräät asetustehtävät voidaan suorittaa vain nimetyssä näytössä.