Mittausmuoto

Valitsee mittaustavan, joka määrittää, mistä näytön osasta valotus mitataan.

  1. MENU(Kamera- asetukset1) → [Mittausmuoto] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Monipiste:
Mittaa valon kullakin alueella sen jälkeen, kun koko alue on jaettu useisiin osiin. Lisäksi tilassa määritetään koko näytön asianmukainen valotus (monipistemittaus).
Keskipiste:
Mittaa koko näytön keskimääräisen kirkkauden ja korostaa näytön keskialuetta (keskustapainotettu mittaus).
Piste:
Mittaa vain keskialueen (pistemittaus). Tämä tila sopii valon mittaamiseen koko näytön tietyllä alueella. Mittausympyrän alueeksi voidaan valita [Piste: Vakio][Piste: Suuri]. Mittausympyrän sijainti riippuu asetuksesta [Pistemittauspiste].
Näytön keskiarvo:
Mittaa koko näytön keskimääräisen kirkkauden. Valotus pysyy vakaana, vaikka sommittelu tai kohteen sijainti muuttuisi.
Kohokohta:
Mittaa kirkkautta korostamalla näytön vaaleita alueita. Tila sopii kohteen kuvaamiseen samalla, kun vältetään ylivalotusta.

Vihje

  • Kun on valittu [Piste] ja asetukseksi [Tarkennusalue]valitaan joko [Joustava piste] tai[Laaj. joustava piste], kun [Pistemittauspiste]-pisteeksi on valittu [Tarkennuspistelinkki], pistemittausalue voidaan koordinoida tarkennusalueen kanssa.
  • Kun [Monipiste] on valittu ja asetukseksi [Kasv. etus. mon.mitt.] on valittu [Käytössä], kamera mittaa kirkkautta havaittujen kasvojen perusteella.
  • Kun [Mittausmuoto]-asetukseksi on valittu [Kohokohta] ja [D-alueen opt.]- tai [Autom. HDR]-toiminto on valittu, kirkkaus ja kontrasti korjataan automaattisesti jakamalla kuva pieniin alueisiin ja analysoimalla vaaleiden ja tummien kontrasti. Tee asetukset kuvausolosuhteiden perusteella.

Huomautus

  • Asetukseksi [Mittausmuoto] lukitaan [Monipiste] seuraavissa kuvaustiloissa:
    • [Älykäs automaatti]
    • Muut zoomaustoiminnot kuin optinen zoom
  • [Kohokohta]-tilassa kohde saattaa olla tumma, jos näytössä on kirkkaampi osa.