Kuvien toistaminen diaesitystä käyttämällä (Kuvaesitys)

Toistaa kuvia automaattisesti jatkuvasti.

  1. MENU(Toisto) → [Kuvaesitys] → haluttu asetus.
  2. Valitse [Syötä].

Valikkokohteen tiedot

Toisto:
Valitse [Käytössä], niin kuvia toistetaan jatkuvana silmukkana, tai [Ei käytössä], niin tuote poistuu diaesityksestä, kun kaikki kuvat on toistettu kerran.
Väli:
Valitse kuvien näyttöväli seuraavista: [1 sekunti], [3 sekuntia], [5 sekuntia], [10 sekuntia] tai [30 sekuntia].

Diaesityksen lopettaminen kesken toiston

Lopeta diaesitys painamalla MENU-painiketta. Diaesitystä ei voi keskeyttää.

Vihje

  • Jos haluat näyttää toiston aikana seuraavan/edellisen kuvan, paina kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.
  • Diaesitys voidaan aktivoida vain, kun [Katselutila]-asetukseksi on valittu [Pvm. -näkymä] tai [Kansionäkymä (valok.)].