Kuvan sieppaus

Sieppaa valitun kohtauksen videosta tallennettavaksi valokuvana. Kuvaa ensin video ja keskeytä se sitten toiston aikana, kun haluat siepata tärkeitä hetkiä, joita ei usein huomata valokuvaa otettaessa, ja tallenna ne valokuvina.

  1. Tuo esiin video, jonka haluat siepata valokuvana.
  2. MENU (Toisto) → [Kuvan sieppaus].
  3. Toista videota ja keskeytä se.
  4. Etsi haluamasi kohtaus käyttämällä hidasta toistoa eteenpäin tai taaksepäin, näyttämällä seuraavan tai edellisen ruudun ja pysäytä sitten video.
  5. Kaappaa haluttu kohtaus painamalla (Kuvan sieppaus).
    Kohtaus tallennetaan valokuvana.