Usein käytettyjen toimintojen määrittäminen painikkeisiin (Oma painike)

Mukautettu näppäin -toiminnon avulla voit määrittää useimmin käyttämäsi toiminnot helppokäyttöisiin näppäimiin. Näin voit ohittaa kohteiden valitsemisen MENU-valikosta, jotta voit palauttaa toimintoja nopeammin.

Voit määrittää helppokäyttöisiin näppäimiin myös [Ei asetettu] -vaihtoehdon vahingossa tapahtuvan toiminnan estämiseksi.


Voit määrittää mukautettuihin näppäimiin toimintoja erikseen valokuvaustilaa ( Oma painike), videokuvaustilaa ( Oma painike) ja toistotilaa ( Oma painike) varten.

 • Määritettävissä olevat toiminnot vaihtelevat näppäinten mukaan.


Voit määrittää toimintoja seuraaviin näppäimiin.

 1. AF-ON-painike
 2. Mukautuspainike 3
 3. Mukautuspainike 2
 4. Mukautuspainike 1
 5. AEL-painiketoiminto
 6. Keskipain. toiminto
 7. Säätökiekko /Vasen painike/Oikea painike/Alas-painike
 8. Mukautuspainike 4
 9. Monival. keskipain.
 10. Fn/-painike


Vihje

 • Voit palauttaa toimintoja nopeammin käyttämällä Toiminto-valikkoa kunkin asetuksen määrittämiseksi suoraan Fn-painikkeesta yhdessä mukautettujen näppäimien kanssa. Katso liittyvät toiminnot tämän sivun alaosan kohdasta Aiheeseen liittyvää.


Seuraavassa määritetään [Silmä-AF]-toiminto AEL-painikkeeseen.
 1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Oma painike].
  • Jos haluat määrittää palautettavan toiminnon videoita kuvattaessa, valitse [Oma painike]. Jos haluat määrittää palautettavan toiminnon kuvia toistettaessa, valitse [Oma painike].
 2. Siirry [Takana1] -näyttöön käyttämällä kiekkopainikkeen vasenta/oikeaa puolta. Valitse sitten [AEL-painiketoiminto] ja paina kiekkopainikkeen keskiötä.
 3. Paina kiekkopainikkeen vasenta/oikeaa puolta, kunnes haluamasi toiminto tulee esiin. Valitse haluamasi toiminto painamalla kiekkopainikkeen ylä-/alaosaa ja paina sitten keskiötä.
  Valitse esimerkiksi [Silmä-AF].
  • Jos painat AEL-painiketta valokuvaustilassa ja silmiä havaitaan, [Silmä-AF] aktivoituu ja kamera tarkentaa silmiin. Ota kuvia samalla, kun pidät AEL-painikkeen painettuna.

Huomautus

 • Voit määrittää kuvaustoimintoja myös objektiivin tarkennuksen pitopainikkeeseen. Kaikissa objektiiveissa ei kuitenkaan ole tarkennuksen pitopainiketta.
 • Jos [Käytä Oma ()] määritetään mukautettuun näppäimeen käyttämällä [Oma painike] -toimintoa, mutta toiminto on sellainen, joka ei ole käytettävissä videokuvaustilassa, esimerkiksi [JPEG-laatu] tai [Salaman tila], toimintoa ei palauteta, kun näppäintä painetaan videokuvaustilassa.
 • Jos [Käytä Oma (/)] määritetään mukautettuun näppäimeen käyttämällä [Oma painike] -toimintoa, kamera vaihtaa kuvaustilaan ja palauttaa määritetyn toiminnon, kun näppäintä painetaan toistotilassa.