Merkkinäyttö (video)

Määrittää, näytetäänkö [Merkkiasetukset] -toiminnolla asetetut merkit monitorissa tai etsimessä videoita kuvattaessa.

  1. MENU(Kamera- asetukset2) → [Merkkinäyttö] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Merkit näytetään. Merkkejä ei tallenneta.
Ei käytössä:
Merkkejä ei näytetä.

Huomautus

  • Merkit näytetään, kun tilapyörä on asennossa (Video) tai tai kun kuvataan videoita.
  • Merkkejä ei voi näyttää, kun käytetään asetusta [Tark. suurennus].
  • Merkit näytetään monitorissa tai etsimessä. (Merkkejä ei voi lähettää.)