Tallennusmuistiaset.: Vaih. muistia autom.

Jos käytössä oleva muistikortti tulee täyteen tai muistikortti on jäänyt asettamatta korttipaikkaan, voit tallentaa kuvia toiselle muistikortille.

 1. MENU (Asetus) → [Tallennusmuistiaset.][Vaih. muistia autom.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Kamera aloittaa automaattisesti tallentamisen toiselle muistikortille, kun käytössä oleva muistikortti tulee täyteen tai muistikortti on jäänyt asettamatta.
Ei käytössä:
Kamera ei suorita [Vaih. muistia autom.]-toimintoa.


Miten kamera vaihtaa käytössä olevan muistikorttipaikan

Jos [Tallennustila] -asetukseksi on valittu [Vakio]:

Jos kuvia ei voi tallentaa käytössä olevalle muistikortille, [Tallennusm. etusij.] vaihtuu automaattisesti ja kuvat tallennetaan toiselle muistikortille.
Jos toinen muistikortti tulee täyteen vaihdon jälkeen, kamera aloittaa tallennuksen ensimmäiseen paikkaan uudelleen.


Esimerkki: kun [Tallennusm. etusij.] -asetukseksi on valittu [Paikka 1]

: kuvien tallentaminen

(A): Muistikortille ei voi enää tallentaa (kapasiteetin puutteen tms. takia)

(B): Muistikortti on vaihdettu tallennuskelpoiseen korttiin.Kun sama kuva tallennetaan samaan aikaan kahdelle muistikortille:

 • Valokuvien tallentaminen, kun [Tallennustila]-asetukseksi on valittu [Tal. molem. ()]
 • Videoiden tallentaminen, kun [Tallennustila]-asetukseksi on valittu [Tal. molem. ()]
 • Valokuvien tai videoiden tallentaminen, kun [Tallennustila]-asetukseksi on valittu [Tal. molem. (/)]

Kamera lopettaa samanaikaisen tallennuksen, kun jompikumpi muistikorteista tulee täyteen. Kun täyteen tullut muistikortti poistetaan, kamera aloittaa tallentamisen toiselle muistikortille.
Kun täyteen tullut muistikortti vaihdetaan tallennuskelpoiseen muistikorttiin, kamera aloittaa samanaikaisen tallennuksen valitulla asetuksella uudelleen.


Esimerkki: kun [Tallennusm. etusij.] -asetukseksi on valittu [Paikka 1]
([Tallennustila]: [Tal. molem. (/)])

: Samanaikainen tallennus on käytettävissä.

: Tallennus on poistettu käytöstä.

: Samaa kuvaa ei voi tallentaa samanaikaisesti.

(A): Muistikortille ei voi enää tallentaa (kapasiteetin puutteen tms. takia)

(B): Muistikortti poistetaan.

(C): Tallennuskelpoinen muistikortti asetetaan.

 • Kuvia, joita ei tallenneta samanaikaisesti (esimerkiksi valokuvat [Tal. molem. ()] -toiminnon aikana) tallennetaan edelleen toiselle muistikortille, kun käytössä oleva muistikortti tulee täyteen.
 • Jos käytössä oleva muisti tulee täyteen videon tallentamisen aikana, videon tallentamista jatketaan toiselle muistikortille, kunnes käynnissä oleva tallennus päättyy.


Kun tallennetaan kuvia erikseen kahdelle muistikortille RAW- ja JPEG-muodoissa:

 • Kun [Tallennustila]-asetukseksi on valittu [Lajitt. (RAW/JPEG)] tai [Lajitt. (JPEG/RAW)] ja [Tiedostomuoto]-asetukseksi on valittu [RAW ja JPEG]

Kamera lopettaa tallennuksen, kun jompikumpi muistikorteista tulee täyteen. Kun täyteen tullut muistikortti poistetaan, kamera aloittaa sekä RAW- että JPEG-muotoisten kuvien tallentamisen toiselle muistikortille.
Kun täyteen tullut muistikortti vaihdetaan tallennuskelpoiseen muistikorttiin, kamera aloittaa kahden kuvatyypin tallennuksen erikseen valitulla asetuksella uudelleen.


Esimerkki: kun [Tallennusm. etusij.] -asetukseksi on valittu [Paikka 1]
([Tallennustila]: [Lajitt. (RAW/JPEG)])

: Kuvat lajitellaan tiedostomuodon mukaan.

: Valokuvien tallennus on pois käytöstä (videoita voidaan tallentaa).

: Kuvia ei voi lajitella.

(A): Muistikortille ei voi enää tallentaa (kapasiteetin puutteen tms. takia)

(B): Muistikortti poistetaan.

(C): Tallennuskelpoinen muistikortti asetetaan.

 • Kun käytössä oleva muistikortti tulee täyteen videoita tallennettaessa, kamera aloittaa tallentamisen toiselle muistikortille.


Kun tallennetaan valokuvia ja videoita erikseen kahdelle muistikortille:

 • Kun [Tallennustila] -asetukseksi on valittu [Lajitt.(/)]

Jos jompikumpi muistikorteista tulee täyteen, sekä valokuvat että videot tallennetaan toiselle muistikortille.
Kun täyteen tullut muistikortti vaihdetaan tallennuskelpoiseen muistikorttiin, kamera aloittaa kahden kuvatyypin tallennuksen erikseen valitulla asetuksella uudelleen.


Esimerkki: kun [Tallennusm. etusij.] -asetukseksi on valittu [Paikka 1]
([Tallennustila]: [Lajitt.(/)])

: Kuvat lajitellaan kuvatyypin mukaan.

: Kuvia ei voi lajitella.

(A): Muistikortille ei voi enää tallentaa (kapasiteetin puutteen tms. takia)

(B): Muistikortti poistetaan.

(C): Tallennuskelpoinen muistikortti asetetaan.

Vihje

 • Kuvat tallennetaan muistikortille, joka on monitorissa nuolisymbolilla osoitetussa paikassa. Kun kamera vaihtaa paikan käyttämällä [Vaih. muistia autom.]-toimintoa, vaihda edellisessä paikassa oleva muistikortti tallennuskelpoiseen muistikorttiin.
 • Jos [Tallennustila]-asetukseksi on valittu [Vakio], asetus [Tallennusm. etusij.] vaihtuu automaattisesti, kun paikka vaihtuu. Jos haluat tallentaa käytössä olevaan paikkaan ennen vaihtoa, valitse haluttu paikka uudelleen toiminnolla [Tallennusm. etusij.].
 • Jos halut jatkuvasti tallentaa kohdissa [Tallennustila] ja [Tallennusm. etusij.] valituilla asetuksilla, valitse [Vaih. muistia autom.]-asetukseksi [Ei käytössä].
 • Vaikka kamera tallentaisi videon kahdelle muistikortille toiminnolla [Vaih. muistia autom.], jatkuva tallennuskelpoinen aika on noin 29 minuuttia tallennusta kohden.