Muisti (Kamera- asetukset1/Kamera- asetukset2)

Voit tallentaa enintään 3 usein käytettyä tilaa tai tuotteen asetusta tuotteeseen ja enintään 4 (M1–M4) muistikorttiin. Voit kutsua asetukset helposti käyttämällä tilapyörää.

  1. Valitse tuotteesta asetus, jonka haluat tallentaa.
  2. MENU(Kamera- asetukset1) → [ / Muisti] → haluamasi numero.
  3. VAHVISTA painamalla kiekkopainikkeen keskiötä.

Kohteet, jotka voidaan tallentaa

  • Voit tallentaa erilaisia toimintoja kuvausta varten. Tallennettavissa olevat kohteet näytetään kameran valikossa.
  • Aukko (F-arvo)
  • Valotusaika

Tallennettujen asetusten muuttaminen

Muuta asetus halutuksi ja tallenna asetus uudelleen samaan tilanumeroon.

Huomautus

  • M1–M4 voidaan valita vain, kun tuotteeseen on asetettu muistikortti.
  • Kun asetuksia tallennetaan muistikortille, voidaan käyttää vain muistikorttia, joka on valittu käyttämällä [Valitse muisti]-toimintoa.
  • Ohjelman vaihtoa ei voi tallentaa.
  • Eräissä toiminnoissa pyörän asento ja kuvaukseen käytettävä asetus eivät välttämättä vastaa toisiaan. Jos näin tapahtuu, ota kuvia katsomalla näytössä näkyviä tietoja.