Lisää kohta

Voit tallentaa haluamasi valikkokohteet kohtaan (Oma valikko) MENU-valikossa.

  1. MENU (Oma valikko) → [Lisää kohta].
  2. Valitse kohtaan (Oma valikko) lisättävä kohde käyttämällä kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta.
  3. Valitse kohde painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta.

Vihje

  • Voit lisätä enintään 30 kohdetta kohtaan (Oma valikko).

Huomautus

  • Seuraavia kohteita ei voi lisätä kohtaan (Oma valikko).
    • Kaikki kohteet kohdassa MENU (Toisto)
    • [Katso TV:stä]