ISO-asetus: ISO

Valonherkkyys ilmaistaan ISO-luvulla (suositeltu valotusindeksi). Mitä suurempi luku, sitä suurempi herkkyys.

 1. ISO (ISO) kiekkopainikkeella → haluttu asetus.
  • Voit myös valita MENU (Kamera- asetukset1) → [ISO-asetus][ISO].
  • Asetusta voidaan muuttaa 1/3 EV:n portain kiertämällä etupainiketta ja kiertämällä kiekkopainiketta. Arvoa voidaan muuttaa 1 EV:n portain kiertämällä takapainiketta.

Valikkokohteen tiedot

ISO AUTO:
Asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti.
ISO 50 – ISO 204800:
Asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti. Suuremman arvon valitseminen nostaa ISO-herkkyyttä.

Vihje

 • ISO-herkkyysaluetta, joka asetetaan automaattisesti [ISO AUTO]-tilassa, voidaan muuttaa. Valitse [ISO AUTO], paina kiekkopainikkeen oikeaa puolta ja aseta halutut arvot asetuksille [ISO AUTO enintään] ja [ISO AUTO vähintään].

Huomautus

 • [ISO AUTO] on valittuna seuraavia toimintoja käytettäessä:
  • [Älykäs automaatti]
 • Kun ISO-arvoksi on asetettu pienempi kuin ISO 100, tallennettavan kohteen kirkkaus (dynaaminen alue) voi pienentyä.
 • Mitä suurempi ISO-arvo, sitä enemmän kuvissa näkyy kohinaa.
 • Käytettävissä olevat ISO-asetukset vaihtelevat sen mukaan, otetaanko valokuvia, kuvataanko videoita tai kuvataanko hidastettuja/nopeutettuja videoita.
 • ISO-arvot 50–25 600 ovat käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
  • [Suljintyyppi]-asetuksena on [Elektroninen suljin].
  • [Suljintyyppi]-asetukseksi on valittu [Automaattinen], ja[Kuvanottotapa]-asetukseksi on valittu [Jatkuva kuvaus].
 • Videoita kuvattaessa käytettävissä ovat ISO-arvot 100 – 102400. Jos ISO-arvoksi asetetaan suurempi arvo kuin 102400, asetukseksi vaihdetaan automaattisesti 102400. Kun videon kuvaus lopetetaan, ISO-arvo palaa alkuperäiseen asetukseensa.
 • Videoita kuvattaessa käytettävissä ovat ISO-arvot 100 – 102400. Jos ISO-arvoksi asetetaan pienempi arvo kuin 100, asetukseksi vaihdetaan automaattisesti 100. Kun videon kuvaus lopetetaan, ISO-arvo palaa alkuperäiseen asetukseensa.
 • Jos valitaan [ISO AUTO], kun kuvaustilaksi on asetettu [P], [A], [S] tai [M], ISO-herkkyyttä säädetään automaattisesti asetetulla alueella.