Haarukointiaset.

Voit määrittää haarukointityypin tai itselaukaisimen haarukointikuvaustilassa ja valotushaarukoinnin tai valkotasapainon haarukoinnin kuvausjärjestyksen.

  1. Valitse (Haarukointi) kiertämällä kuvanoton tilapyörää.
    • Kierrä kuvanoton tilapyörää samalla, kun pidät kuvanoton tilapyörän lukon vapautuspainikkeen painettuna.
  2. MENU(Kamera- asetukset1) → [Haarukointiaset.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Haarukointityyppi:
Asettaa haarukointikuvaustyypin.
(Jatkuva haarukointi/Yks. haarukka/WB-haarukka/DRO-haarukka)
Itsel. haarukoinnissa:
Määrittää, käytetäänkö itselaukaisinta haarukointikuvauksen aikana. Määrittää myös sekuntien määrän ennen sulkimen vapauttamista, jos käytetään itselaukaisinta.
(OFF/2 sekuntia/5 sekuntia/10 sekuntia)
Haaruk.järj.:
Valitsee valotushaarukoinnin ja valkotasapainon haarukoinnin kuvausjärjestyksen.
(0→-→+/-→0→+)