Wi-Fi-asetukset: WPS-painallus

Jos tukiasemassa on Wi-Fi Protected Setup (WPS) -painike, voit rekisteröidä tukiaseman helposti tuotteeseen.

  1. MENU(Verkko) →[Wi-Fi-asetukset][WPS-painallus].
  2. Muodosta yhteys painamalla tukiaseman Wi-Fi Protected Setup (WPS) -painiketta.

Huomautus

  • [WPS-painallus] toimii vain, jos tukiaseman suojausasetuksena on WPA tai WPA2 ja tukiasema tukee Wi-Fi Protected Setup (WPS)-painikemenetelmää. Jos suojausasetuksena on WEP tai jos tukiasema ei tue Wi-Fi Protected Setup (WPS)-painikemenetelmää, suorita [Tukiaseman asetuks.].
  • Lisätietoja tukiaseman käytettävissä olevista toiminnoista ja asetuksista on saatavana sen käyttöohjeista tai sen pääkäyttäjältä.
  • Yhteyttä ei välttämättä muodosteta tai tiedonsiirtoetäisyys voi olla lyhyempi ympäristöolosuhteiden mukaan, esimerkiksi seinämateriaali tai esteet tai radioaallot tuotteen ja tukiaseman välissä. Vaihda tällöin tuotteen sijaintia tai vie se lähemmäs tukiasemaa.