AF-mikrosäätö

Voit säätää automaattista tarkennuskohtaa ja tallentaa säädetyn arvon kullekin objektiiville, kun käytetään A-kiinnikkeisiä objektiiveja LA-EA2- tai LA-EA4-kiinnikesovittimen (myydään erikseen) kanssa.

Käytä toimintoa vain, kun säätöjä tarvitaan. Huomaa, että automaattitarkennustoimintoa ei ehkä suoriteta oikeassa kohdassa, kun käytetään tätä säätöä.

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [AF-mikrosäätö].
  2. Valitse [AF-säätöasetus][Käytössä].
  3. [määrä] → haluttu arvo.
    • Mitä suurempi arvo valitaan, sitä kauempana automaattinen tarkennuskohta on tuotteesta. Mitä pienempi arvo valitaan, sitä lähempänä automaattinen tarkennuskohta on tuotetta.

Vihje

  • Tarkennuskohtaa on suositeltavaa säätää todellisessa kuvaustilanteessa. Valitse [Tarkennusalue]-asetukseksi [Joustava piste] ja käytä säädön aikana kirkasta kohdetta, jolla on suuri kontrasti.

Huomautus

  • Kun kiinnität objektiivin, jolle on jo rekisteröity arvo, rekisteröity arvo tulee näkyviin näyttöön. [±0] näkyy objektiiveilla, joille ei ole vielä rekisteröity arvoa.
  • Jos arvona näkyy [−], yhteensä 30 objektiivia on rekisteröity eikä uutta objektiivia voi rekisteröidä. Jos haluat rekisteröidä uuden objektiivin, kiinnitä objektiivi, jonka rekisteröinti voidaan poistaa, ja aseta sen arvoksi [±0] tai nollaa kaikkien objektiivien arvot valitsemalla [Tyhjennä].
  • [AF-mikrosäätö] tukee Sonyn, Minoltan ja Konica-Minoltan objektiiveja. Jos suoritetaan [AF-mikrosäätö] muun kuin tuetun objektiivin kanssa, tuettujen objektiivien rekisteröidyt asetukset voivat muuttua. Älä suorita [AF-mikrosäätö]-toimintoa ei-tuetun objektiivin kanssa.
  • [AF-mikrosäätö]-asetusta ei voi säätää objektiivikohtaisesti Sonyn, Minoltan ja Konica-Minoltan objektiiveille, joiden tekniset arvot ovat samat.