FEL-lukitus

Salaman taso säädetään automaattisesti niin, että kohde saa optimivalotuksen normaalin salamakuvauksen aikana. Salaman taso voidaan asettaa myös etukäteen.
FEL: Salaman valotustaso

 1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Oma painike] → haluttu painike, määritä sitten [FEL-lukituks. vaihto] -toiminto painikkeeseen.
 2. Keskitä kohteeseen, johon FEL lukitaan, ja säädä tarkennus.

 3. Paina painiketta, johon [FEL-lukituks. vaihto] on rekisteröity, ja aseta salamavalon määrä.
  • Esisalama välähtää.
  • (FEL-lukitus) syttyy.
 4. Säädä sommittelua ja ota kuva.

  • Kun haluat vapauttaa FEL-lukituksen, paina uudelleen painiketta, johon [FEL-lukituks. vaihto] on rekisteröity.

Vihje

 • Määrittämällä vaihtoehdon [FEL-lukituksen pito] voit pitää asetuksen, kun painike on painettuna. Lisäksi määrittämällä [FEL-luk./AEL-pito]- ja [FEL-luk./AEL-vaihto]-asetukset, voit ottaa kuvia AE lukittuna seuraavissa tilanteissa.
  • Kun [Salaman tila]-asetukseksi on valittu [Salama pois] tai [Automaattisalama].
  • Kun salama ei voi laueta.
  • Kun käytetään ulkoista salamaa, joka on asetettu manuaaliseen salamatilaan.

Huomautus

 • FEL-lukitusta ei voi asettaa, jos salamaa ei ole kiinnitetty.
 • Jos kiinnitetään salama, joka ei tue FEL-lukitusta, näytetään virheilmoitus.
 • Kun sekä AE- että FEL-lukitus on lukittu, syttyy.