Versio

Näyttää tuotteen ohjelmistoversion. Tarkista versio, kun tuotteen ohjelmistolle julkaistaan päivityksiä tms.

Näyttää myös objektiivin version, jos on kiinnitetty laiteohjelmistopäivitysten kanssa yhteensopiva objektiivi.

Kiinnikesovittimen versio näytetään objektiivin alueella, jos on kiinnitetty laiteohjelmistopäivitysten kanssa yhteensopiva kiinnikesovitin.

  1. MENU (Asetus) → [Versio].

Huomautus

  • Päivitys voidaan suorittaa vain, kun akun varaustaso on vähintään (3 akun palkkia jäljellä). Käytä riittävän täyteen ladattua akkua.