Lang. LAN -aset.

Määrittää langallisen lähiverkon

  1. MENU(Verkko) → [Lang. LAN -aset.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

IP-osoitteen säätö:
Valitsee, määritetäänkö langallisen lähiverkon IP-osoite automaattisesti vai manuaalisesti.
Näytä LAN-tiedot:
Näyttää tämän tuotteen kiinteän lähiverkon tiedot, kuten MAC-osoitteen tai IP-osoitteen.


IP-osoite:
Jos IP-osoite syötetään manuaalisesti, syötä kiinteä osoite.
Aliverkon peite/Oletusporttikäytävä/Ensisij. DNS-palvelin/Toinen DNS-palvelin:
Jos [IP-osoitteen säätö] -asetukseksi on valittu [Manuaalinen], syötä kukin verkkoympäristöä vastaava osoite.