Tekijänoikeustiedot

Kirjoittaa tekijänoikeustiedot valokuviin.

  1. MENU (Asetus) → [Tekijänoikeustiedot] → haluttu asetus.
  2. Kun valitaan [Aseta valokuvaaja] tai [Aseta tekijänoikeus], näyttöön ilmestyy näppäimistö. Kirjoita haluamasi nimi.

Valikkokohteen tiedot

Kirj. tekijänoik.tiedot:
Voit valita, kirjoitetaanko tekijänoikeustiedot. ([Käytössä]/[Ei käytössä])
  • Jos valitaan [Käytössä], -kuvake ilmestyy kuvausnäyttöön.
Aseta valokuvaaja:
Voit valita valokuvaajan nimen.
Aseta tekijänoikeus:
Voit valita tekijänoikeuksien haltijan nimen.
Näytä tekijänoik.tied.:
Näyttää nykyiset tekijänoikeustiedot.

Huomautus

  • Voit syöttää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja symboleja toimintoihin [Aseta valokuvaaja] ja [Aseta tekijänoikeus]. Voit syöttää enintään 46 kirjainta.
  • Tekijänoikeustietoja sisältävien kuvien toiston aikana -kuvake tulee näkyviin.
  • [Tekijänoikeustiedot]-toiminnon luvattoman käytön estämiseksi muista tyhjentää [Aseta valokuvaaja]- ja [Aseta tekijänoikeus]-sarakkeet ennen kameran lainaamista tai luovuttamista.
  • Sony ei vastaa [Tekijänoikeustiedot] ‑tietojen käytöstä aiheutuvista ongelmista tai vahingoista.