Vaiheentunnistus-AF

Kun automaattitarkennusalueella on vaiheentunnistus-AF-pisteitä, tuote käyttää vaiheentunnistukseen perustuvan automaattitarkennuksen ja kontrastiin perustuvan automaattitarkennuksen yhdistelmää.

Huomautus

  • Vaiheentunnistukseen perustuva automaattitarkennus on käytettävissä vain, kun soveltuva objektiivi on kiinnitetty. Jos käytetään objektiivia, joka ei tue vaihe-eroon perustuvaa automaattitarkennusta, toimintoa [AF-seur. herkkyys], [AF-seur. herkkyys] tai [AF-nopeus] ei voi käyttää. Lisäksi vaikka käytettäisiin aiemmin hankittua soveltuvaa objektiivia, vaiheentunnistukseen perustuva automaattitarkennus ei välttämättä toimi, ellei objektiivia päivitetä. Lisätietoja yhteensopivista objektiiveista saat oman alueesi Sony-verkkosivustolta, Sony-jälleenmyyjältä tai paikallisesta valtuutetusta Sony-huollosta.