AF-seur. herkkyys (valokuva)

AF-seurannan herkkyys voidaan valita, kun kohde muuttuu epätarkaksi valokuvatilassa.

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [AF-seur. herkkyys] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

5(Herkkä) / 4 / 3(Vakio) / 2 / 1(Lukittu):
Valitse [5(Herkkä)], kun haluat tarkentaa herkästi eri etäisyyksillä oleviin kohteisiin.
Valitse [1(Lukittu)], kun haluat säilyttää tarkennuksen tietyssä kohteessa, kun kohteen edestä kulkee muita kohteita.