Valitsimen asetus

Voit vaihtaa etu-/takapainikkeen toimintoja.

  1. MENU(Kamera- asetukset2) → [Valitsimen asetus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Tv Av:
Etupainikkeella muutetaan valotusaikaa, takapainikkeella aukkoarvoa.
Av Tv:
Etupainikkeella muutetaan aukkoarvoa, takapainikkeella valotusaikaa.

Huomautus

  • [Valitsimen asetus] -toiminto on käytössä, kun kuvaustilaksi on valittu M.