AF tark. suuren. (valokuva)

Voit tarkentaa kohteeseen tarkemmin automaattitarkennusta käytettäessä suurentamalla alueen, johon haluat tarkentaa. Kun suurennettu kuva on näkyvissä, voit tarkentaa joustavaa pistettä pienemmälle alueelle.

 1. MENU (Kamera- asetukset1) → [AF tark. suuren.][Käytössä].
 2. MENU (Kamera- asetukset1) → [Tark. suurennus].
 3. Suurenna kuva painamalla monivalintakytkimen keskiötä ja säädä sitten sijaintia painamalla monivalintakytkintä ylös/alas/vasemmalle/oikealle.
  • Suurennuskerroin vaihtuu aina, kun keskiötä painetaan.
 4. Tarkenna painamalla suljinpainike puoliväliin.
  • Tarkennus saavutetaan pisteessä näytön keskellä.
 5. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.
  • Kamera poistuu suurennetusta näytöstä kuvauksen jälkeen.

Vihje

 • Jalustan käyttäminen on suositeltavaa, jotta voit tunnistaa tarkasti kohdan, jonka haluat suurentaa.
 • Voit tarkistaa automaattitarkennuksen tuloksen suurentamalla näytettävän kuvan. Jos haluat säätää tarkennuskohtaa uudelleen, säädä sitä suurennetussa näytössä ja paina sitten suljinpainike puoliväliin.

Huomautus

 • Jos suurennetaan näytön reunassa oleva alue, kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan.
 • Valotusta ja valkotasapainoa ei voi säätää, kun näytettävää kuvaa suurennetaan.
 • [AF tark. suuren.] ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
  • Videokuvauksen aikana
  • Kun [Tarkennustila]-asetuksena on [Jatkuva AF].
  • Kun käytetään kiinnikesovitinta (myydään erikseen)
 • Kun näytettävää kuvaa suurennetaan, seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä:
  • [Silmä-AF]
  • [Eye-Start AF]
  • [Esi-AF]
  • [Kasv./silm. etusij. AF]