Valkotasapaino

Korjaa vallitsevan valon sävyvaikutusta, jotta neutraalin valkoinen kohde tallentuisi valkoisena. Käytä tätä toimintoa, kun kuvan värisävyt eivät ole odotetun kaltaisia tai kun haluat muuttaa värisävyjä tarkoituksella kuvauksellisen ilmaisun vuoksi.

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Valkotasapaino] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Automaattinen/ Päivänvalo / Varjo / Pilvinen / Hehkulamppu / Loistev: Lämm. valk. / Loistev.: Viil. Valk. / Loistev.: Päivä, valk. / Loistevalo: Päivänv. / Salama / Vedenalainen autom. :
Kun valitaan valonlähde, joka valaisee kohteen, tuote säätää värisävyjä valittuun valonlähteeseen sopiviksi (esiasetettu valkotasapaino). Kun valitaan [Automaattinen], tuote tunnistaa automaattisesti valonlähteen ja säätää värisävyjä.
V.lämp./Suod.:
Värisävyjä säädetään valonlähteen mukaan. Ottaa käyttöön valokuvauksessa käytettäviä CC (värikompensointi) -suodattimia.
Oma 1/Oma 2/Oma 3:
Merkitsee muistiin valkoisen perusvärin kuvausympäristön valaistusolosuhteissa.

Vihje

  • Voit tuoda hienosäätönäytön esiin ja tehdä värisävyjen hienosäätöjä tarpeen mukaan painamalla kiekkopainikkeen oikeaa puolta. Kun valitaan [V.lämp./Suod.], värilämpötilaa voidaan muuttaa kiertämällä takapainiketta sen sijaan, että painettaisiin kiekkopainikkeen oikeaa puolta.
  • Jos värisävyt eivät ole odotetun kaltaisia valituilla asetuksilla, suorita [WB-haarukka]-kuvaus.
  • tai näytetään vain, kun [AWB-prioriteettias.]-asetukseksi on valittu [Ympäristö] tai [Valkoinen].

Huomautus

  • Asetukseksi [Valkotasapaino] lukitaan [Automaattinen] seuraavissa kuvaustiloissa:
    • [Älykäs automaatti]
  • Jos valonlähteenä käytetään elohopea- tai natriumlamppua, tarkkaa valkotasapainoa ei saavuteta valon ominaisuuksien takia. On suositeltavaa ottaa kuvia käyttämällä salamaa tai valita [Oma 1] – [Oma 3].