Remote Camera Tool

Remote Camera Tool on ohjelmisto, jota käytetään etäkuvaamiseen tietokoneella kiinteän lähiverkon kautta. Voit muuttaa kameran asetuksia ja ottaa kuvia tietokoneelta liittämällä kameran tietokoneeseen tai kytkevään keskittimeen LAN-kaapelilla.

  1. MENU → (Verkko) → [Kuv.PC(langal. LAN)][Kuv.PC(langal. LAN)] [Käytössä].
  2. Liitä kamera ja tietokone LAN-kaapelilla.
  3. Määritä tarvittavat LAN-asetukset.
  4. Käynnistä Remote Camera Tool tietokoneessa etäkuvaamista varten.

Lisätietoja Remote Camera Tool -sovelluksen asennuksesta ja käytöstä on seuraavassa URL-osoitteessa:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/remotecameratool/l/index.php