Useiden valittujen kuvien poistaminen (Poista)

Voit poistaa useita valittuja kuvia. Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Varmista poistettava kuva etukäteen.

  1. MENU(Toisto) → [Poista] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Useita kuvia:
Poistaa valitut kuvat.

(1) Valitse poistettavat kuvat ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiötä. Valintaruudussa näkyy -merkki. Jos haluat peruuttaa valinnan, paina keskiötä uudelleen ja poista -merkki.

(2) Jos haluat poistaa muita kuvia, toista vaihe (1).

(3) MENU[OK].

Kaikki tässä kansiossa:
Poistaa kaikki valitun kansion kuvat.
Kaikki tällä pvm:llä:
Poistaa kaikki valittuna päivänä otetut kuvat.
Muut kuin tämä kuva:
Poistaa ryhmästä kaikki paitsi valitut kuvat.
Kaikki tämän ryhm. kuv.:
Poistaa kaikki valitun ryhmän kuvat.

Vihje

  • Poista kaikki kuvat, myös suojatut, suorittamalla [Alusta]-toiminto.
  • Jos haluat näyttää tietyn kansion tai päivämäärän, valitse haluamasi kansio tai päivämäärä toiston aikana noudattamalla seuraavia ohjeita:
    (Hakemistonäyttö) ‑painike → valitse vasemmalla oleva palkki kiekkopainikkeella → valitse haluamasi kansio tai päivämäärä kiekkopainikkeen ylä-/alapuolella.
  • Jos valitaan ryhmä kohdassa [Useita kuvia], kaikki ryhmässä olevat kuvat poistetaan. Jos haluat valita ja poistaa tiettyjä ryhmässä olevia kuvia, suorita [Useita kuvia] ryhmän kuvien ollessa näkyvissä.

Huomautus

  • Suojattuja kuvia ei voi poistaa.
  • Valittavissa olevat valikkokohteet vaihtelevat [Katselutila]-asetuksen ja valitun sisällön mukaan.