Tarkennustila

Valitsee tarkennustavan kohteen liikkeen mukaisesti.

 1. Kierrä tarkennuksen tilapainiketta (B) samalla, kun painat tarkennuksen tilapyörän lukon vapautuspainiketta (A), ja valitse haluamasi tila.

Asetustiedot

AF-S (Yhden k. AF):
Tuote lukitsee tarkennuksen, kun tarkennus on tehty. Käytä tätä, kun kohde ei liiku.

AF-C (Jatkuva AF):
Tuote jatkaa tarkennusta, kun suljinpainike painetaan puoliväliin ja pidetään painettuna. Käytä tätä, kun kohde liikkuu. [Jatkuva AF]-tilassa ei kuulu äänimerkkiä, kun kamera tarkentaa.

DMF (Suora m.tark.):
Voit tehdä hienosäätöjä manuaalisesti automaattitarkennuksen jälkeen, jotta voit tarkentaa kohteeseen nopeammin kuin vain manuaalista tarkennusta käytettäessä. Tämä on kätevää esimerkiksi makrokuvauksessa.

MF (Man. tarkennus):
Säätää tarkennusta manuaalisesti. Jos et voi tarkentaa haluttuun kohteeseen automaattitarkennusta käyttämällä, käytä manuaalista tarkennusta.

Tarkennuksen ilmaisin

(palaa):
Kohde on tarkennettu, ja tarkennus on lukittu.

(vilkkuu):
Kohdetta ei ole tarkennettu.

(palaa):
Kohde on tarkennettu. Tarkennusta säädetään jatkuvasti kohteen liikkeiden mukaan.

(palaa):
Tarkennus on käynnissä.

Kohteet, joihin on vaikea tarkentaa automaattitarkennusta käyttämällä

 • Tummat ja kaukana olevat kohteet
 • Kohteet, joissa on heikko kontrasti
 • Lasin läpi näkyvät kohteet
 • Nopeasti liikkuvat kohteet
 • Heijastuva valo tai kiiltävät pinnat
 • Vilkkuva valo
 • Vastavalossa olevat kohteet
 • Jatkuvasti toistuvat kuviot, kuten rakennusten julkisivut
 • Tarkennusalueella olevat kohteet, joilla on eri polttoväli.

Vihje

 • [Jatkuva AF]-tilassa tarkennus voidaan lukita pitämällä [Tarkenn. lukitus]-toiminnolle määrätty painike painettuna.
 • Kun tarkennus asetetaan äärettömään manuaalisessa tarkennustilassa tai suorassa manuaalisessa tarkennustilassa, varmista tarkistamalla monitori tai etsin, että tarkennus on riittävän etäällä olevassa kohteessa.

Huomautus

 • Kun [Jatkuva AF] on asetettu, katselukulma voi muuttua tarkennuksen aikana vähitellen. Tämä ei vaikuta tallennettaviin kuviin.
 • Vaikka tarkennuksen tilapainike olisi asennossa AF-S tai DMF, tarkennustilaksi vaihtuu [Jatkuva AF], kun kuvataan videoita tai kun tilapyörä on asennossa .