Wi-Fi-asetukset: Näytä MAC-osoite

Näyttää tuotteen Wi-Fi MAC -osoitteen.

  1. MENU(Verkko) → [Wi-Fi-asetukset][Näytä MAC-osoite].