AEL sulkimella (valokuva)

Määrittää, lukitaanko valotus, kun suljinpainike painetaan puoliväliin.
Valitse [Ei käytössä], jos haluat säätää tarkennusta ja valotusta erikseen.

  1. MENU(Kamera- asetukset1) → [AEL sulkimella] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Automaattinen:
Korjaa valotuksen, kun tarkennus on säädetty automaattisesti, kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kun [Tarkennustila]-asetukseksi on valittu [Yhden k. AF].
Käytössä:
Lukitsee valotuksen, kun suljinpainike painetaan puoliväliin.
Ei käytössä:
Ei lukitse valotusta, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Käytä tätä tilaa, kun haluat säätää tarkennusta ja valotusta erikseen.
Tuote jatkaa valotuksen säätämistä kuvattaessa [Jatkuva kuvaus] -tilassa.

Huomautus

  • AEL-painikkeen toiminta saa etusijan [AEL sulkimella] -asetuksiin nähden.