Tallennusmuistiaset.: Tallennustila

Voit valita kuvan tallennustavan: esimerkiksi sama kuva tallennetaan samaan aikaan kahdelle muistikortille, tai erityyppiset kuvat tallennetaan eri muistikorteille.

  1. MENU (Asetus) → [Tallennusmuistiaset.][Tallennustila] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Vakio:
Tallentaa kuvan kohdassa [Tallennusm. etusij.] valitussa korttipaikassa olevalle muistikortille.
Tal. molem. ():
Tallentaa valokuvan molemmille muistikorteille ja videon kohdassa [Tallennusm. etusij.] valitussa korttipaikassa olevalle muistikortille.
Tal. molem. ():
Tallentaa valokuvan kohdassa [Tallennusm. etusij.] valitussa korttipaikassa olevalle muistikortille ja tallentaa videon molemmille muistikorteille.
Tal. molem. (/):
Tallentaa valokuvan ja videon molemmille muistikorteille.
Lajitt. (RAW/JPEG):
Tallentaa valokuvan RAW-muodossa kohdassa [Tallennusm. etusij.] valitussa korttipaikassa olevalle muistikortille ja tallentaa kuvan JPEG-muodossa toiselle muistikortille. Videot tallennetaan kohdassa [Tallennusm. etusij.] valitussa korttipaikassa olevalle muistikortille.
Lajitt. (JPEG/RAW):
Tallentaa valokuvan JPEG-muodossa kohdassa [Tallennusm. etusij.] valitussa korttipaikassa olevalle muistikortille ja tallentaa kuvan RAW-muodossa toiselle muistikortille. Videot tallennetaan kohdassa [Tallennusm. etusij.] valitussa korttipaikassa olevalle muistikortille.
Lajitt.(/):
Tallentaa valokuvan kohdassa [Tallennusm. etusij.] valitussa korttipaikassa olevalle muistikortille ja tallentaa videon toiselle muistikortille.

Vihje

  • Vaikka [Tallennustila]-asetukseksi olisi valittu [Lajitt. (RAW/JPEG)] tai [Lajitt. (JPEG/RAW)], jos vaihtoehtoa [RAW ja JPEG] ei ole valittu kohdassa [Tiedostomuoto], vain valitussa muodossa olevat tiedostot tallennetaan.