AF-alueen aut. tyhj.

Määrittää, näytetäänkö tarkennusalue koko ajan vai pitäisikö sen kadota automaattisesti pian sen jälkeen, kun tarkennus on saavutettu.

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [AF-alueen aut. tyhj.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Tarkennusalue katoaa automaattisesti pian sen jälkeen, kun tarkennus on saavutettu.
Ei käytössä:
Tarkennusalue näytetään koko ajan.