Autom. tasonäyt.

Valitsee, näytetäänkö äänen taso näytössä.

  1. MENU(Kamera- asetukset2) → [Autom. tasonäyt.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Äänen taso näytetään.
Ei käytössä:
Äänen tasoa ei näytetä.

Huomautus

  • Äänen tasoa ei näytetä seuraavissa tilanteissa:
    • Kun [Ääniasetus]-asetuksena on [Ei käytössä].
    • Kun DISP (Näytön asetus) -asetuksena on [Ei näyttötietoja].
    • Hidastetun/nopeutetun kuvauksen aikana
  • Äänentaso näytetään myös videotallennustilan kuvauksen valmiustilan aikana.