AF-nopeus (video)

Voit vaihtaa tarkennusnopeutta, kun videotilassa käytetään automaattitarkennusta.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [AF-nopeus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Nopea:
Asettaa AF-nopeuden suureksi. Tämä tila sopii aktiivisten kohtausten, kuten urheilun, kuvaamiseen.
Normaali:
Asettaa AF-nopeuden normaaliksi.
Hidas:
Asettaa AF-nopeuden pieneksi. Tässä tilassa tarkennus vaihtuu pehmeästi, kun kohde, johon tarkennetaan, vaihtuu.