Kirkas näyttö

Voit säätää sommittelua kuvattaessa hämärässä ympäristössä. Voit tarkistaa sommittelun etsimessä/monitorissa myös hämärissä paikoissa, kuten yötaivaan alla, pidentämällä valotusaikaa.

 1. MENU(Kamera- asetukset2) → [Oma painike] → määritä [Kirkas näyttö] -toiminto haluamaasi näppäimeen.
 2. Paina näppäintä, johon [Kirkas näyttö]-toiminto on määritetty, ja ota sitten kuva.
  • Asetuksesta [Kirkas näyttö] johtuva kirkkaus jatkuu kuvauksen jälkeen.
  • Kun haluat palauttaa monitorin kirkkauden normaaliksi, paina uudelleen näppäintä, johon [Kirkas näyttö] -toiminto on määritetty.

Huomautus

 • [Kirkas näyttö] - toiminnon aikana [Live View -näyttö] -asetukseksi vaihtuu automaattisesti [Tehoste ei käytössä], ja asetusarvoja, kuten valotuksen korjausta, ei näytetä Live View -näytössä. [Kirkas näyttö] -toiminnon käyttämistä suositellaan vain hämärissä olosuhteissa.
 • [Kirkas näyttö] peruutetaan automaattisesti seuraavissa tilanteissa.
  • Kun kamera sammutetaan.
  • Kun kuvaustilaksi vaihdetaan tilasta P/A/S/M tilaan, joka ei ole P/A/S/M.
  • Kun tarkennustilaksi valitaan muu kuin manuaalinen tarkennus.
  • Kun suoritetaan [MF-apu]-toiminto.
  • Kun [Tark. suurennus] on valittu.
  • Kun [Tarkennusasetukset] on valittu.
 • [Kirkas näyttö] -toiminnon aikana valotusaika voi olla normaalia pidempi, kun kuvataan hämärissä olosuhteissa. Lisäksi valotus voi muuttua mitatun kirkkausalueen laajentamisen takia.