Selkeän kuvan zoomaus / digitaalizoomaus (Zoom)

Jos käytetään muuta zoomaustoimintoa kuin optista zoomia, optisen zoomin zoomausalue voidaan ylittää.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Zoom-asetus][Zoomaus selk. kuv.] tai [Digitaalizoomaus].
  2. Kun moottoroitu zoom-objektiivi on kiinnitetty, suurenna kohteita siirtämällä zoom-objektiivin zoomausvipua tai zoomausrengasta.
    • Kun optisen zoomin zoomausalue ylittyy, kamera vaihtaa automaattisesti muuhun zoomaustoimintoon kuin optiseen zoomiin.
  3. Kun on kiinnitetty muu kuin moottoroitu zoom-objektiivi, valitse MENU → (Kamera- asetukset2) → [Zoom] → haluttu arvo.
    Poistu painamalla kiekkopainikkeen keskiötä.
    • Voit määrittää [Zoom]-toiminnon haluamaasi painikkeeseen myös valitsemalla MENU → (Kamera- asetukset2) → [Oma painike] tai [Oma painike].