Vakiotarkennus

Jos [Vakiotarkennus] määritetään haluttuun mukautettuun näppäimeen, voit palauttaa hyödyllisiä toimintoja, kuten tarkennus automaattisesti näytön keskellä olevaan kohteeseen tarkennusalueen asetusten mukaan.

  1. MENU → (Kamera- asetukset2) → [Oma painike] → haluttu näppäin, ja määritä sitten [Vakiotarkennus]-toiminto näppäimeen.
    • Jos haluat käyttää [Vakiotarkennus]-toimintoa videokuvauksen aikana, valitse MENU → (Kamera- asetukset2) → [Oma painike] → haluttu painike, ja määritä sitten [Vakiotarkennus] näppäimeen.
  2. Paina näppäintä, johon [Vakiotarkennus] -toiminto määritettiin.
    • Se, mitä näppäintä painamalla voidaan tehdä, vaihtelee [Tarkennusalue]-asetuksen mukaan.
Kun [Tarkennusalue]-asetukseksi on valittu [Vyöhyke], [Joustava piste] tai [Laaj. joustava piste]:
Näppäimen painaminen siirtää tarkennuskehyksen takaisin keskelle.
Kun [Tarkennusalue]-asetukseksi on valittu [Laaja] tai [Keskikohta]:
Kamera tarkentaa näytön keskelle, kun näppäintä painetaan.

Huomautus

  • [Vakiotarkennus] -toimintoa ei voi määrittää seuraaviin painikkeisiin: [Vasen painike], [Oikea painike] tai [Alas-painike].