Tarkennusalueen asetusten säätäminen kameran asennon (vaaka/pysty) mukaan (Vaihd. P/V-AF-al.)

Voit valita, vaihdetaanko [Tarkennusalue] ja tarkennuskehyksen sijainti kameran asennon (vaaka/pysty) mukaan. Toiminto on hyödyllinen, kun kuvataan tilanteita, joissa kameran asentoa täytyy muuttaa usein, esim. muotokuvat tai urheilu.

 1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Vaihd. P/V-AF-al.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Pois:
Ei vaihda [Tarkennusalue]-asetusta ja tarkennuskehyksen sijaintia kameran asennon (vaaka/pysty) mukaan.
Vain AF-piste:
Vaihtaa tarkennuskehyksen sijainnin kameran asennon (vaaka/pysty) mukaan. [Tarkennusalue] on lukittu.
AF-piste + AF-alue:
Vaihtaa sekä [Tarkennusalue]-asetuksen että tarkennuskehyksen sijainnin kameran asennon (vaaka/pysty) mukaan.

Esimerkki, kun [AF-piste + AF-alue] on valittu

(A) Pysty: [Joustava piste] (vasen yläkulma)

(B) Vaaka: [Joustava piste] (oikea yläkulma)

(C) Pysty: [Vyöhyke] (vasen alakulma)

 • Kolme kameran suuntaa tunnistetaan: vaaka, pysty suljinpainikkeen puoli ylöspäin ja pysty suljinpainikkeen puoli alaspäin.

Huomautus

 • Jos asetusta [Vaihd. P/V-AF-al.] muutetaan, kameran suuntien tarkennusasetuksia ei säilytetä.
 • [Tarkennusalue] ja tarkennuskehyksen sijainti eivät muutu, vaikka [Vaihd. P/V-AF-al.] -asetukseksi valittaisiin [AF-piste + AF-alue] tai [Vain AF-piste], seuraavissa tilanteissa:
  • Kun kuvaustilaksi on asetettu [Älykäs automaatti], [Video] tai [Hidas ja nopea liike]
  • Kun suljinpainike painetaan puoliväliin
  • Videokuvauksen aikana
  • Kun käytetään digitaalista zoomaustoimintoa
  • Kun automaattitarkennus on aktivoitu
  • Kun [Tarkennusasetukset] on aktivoitu
  • Jatkuvan kuvauksen aikana
  • Itselaukaisimen lähtölaskennan aikana
  • Kun [Tark. suurennus] on aktivoitu
 • Kun otetaan kuvia heti virran kytkemisen jälkeen ja kamera on pystyasennossa, ensimmäinen kuva otetaan vaakatarkennusasetuksella tai viimeisellä tarkennusasetuksella.
 • Kameran suuntaa ei havaita, kun objektiivi osoittaa ylös- tai alaspäin.