Cont. Bracket

statický záber

Nasnímajú sa viaceré zábery, zatiaľ čo sa expozícia automaticky posunie od základnej k tmavšej a potom k svetlejšej. Po nasnímaní môžete zvoliť záber, ktorý vyhovuje vášmu zámeru.

 1. Stlačte / (Drive Mode) na ovládacom koliesku → [Cont. Bracket].
  • Režim činnosti môžete nastaviť aj voľbou MENU (Shooting) → [Drive Mode][Drive Mode].
 2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.
 3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.
  • Základná expozícia sa nastaví pri prvom zábere.
  • Držte stlačené tlačidlo spúšte až do dokončenia snímania so stupňovaním.

Podrobnosti položky ponuky

Napríklad, fotoaparát nepretržite nasníma celkovo tri zábery s hodnotou expozície posunutou o plus alebo mínus 0,3 EV, keď je zvolená možnosť [Cont. Bracket: 0.3EV 3 Image].

Rada

 • V rámci automatickej kontroly záberu sa zobrazí posledný záber.

Poznámka

 • Keď je zvolená možnosť [ISO AUTO] v režime [Manual Exposure], expozícia sa zmení na základe nastavenia hodnoty citlivosti ISO. Ak sa zvolí iné nastavenie ako [ISO AUTO], expozícia sa zmení na základe nastavenia rýchlosti uzávierky.
 • Pri korekcii expozície sa expozícia posunie na základe korekcie príslušnej hodnoty.
 • Snímanie so stupňovaním nie je dostupné v nasledujúcich režimoch snímania:
  • [Intelligent Auto]
 • Pri použití blesku výrobok vykoná snímanie so stupňovaním záblesku, čím sa posunie jeho intenzita, aj keď je zvolená možnosť [Cont. Bracket]. Stlačte tlačidlo spúšte na nasnímanie každého záberu.