Funkcie dostupné so smartfónom (Creators’ App)

Pomocou aplikácie smartfónu Creators’ App môžete nasnímať záber počas ovládania fotoaparátu pomocou smartfónu alebo preniesť zábery uložené vo fotoaparáte do smartfónu.

Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Creators’ App z obchodu s aplikáciami vášho smartfónu. Ak už je aplikácia Creators’ App nainštalovaná vo vašom smartfóne, nezabudnite ju aktualizovať na najnovšiu verziu.
Podrobnosti o aplikácii Creators’ App nájdete na nasledujúcej webovej stránke:

https://www.sony.net/ca/


Rada

  • Creators’ App môžete nainštalovať aj naskenovaním QR Code zobrazeného na obrazovke fotoaparátu pomocou svojho smartfónu.

Poznámka

  • V závislosti od aktualizácií budúcich verzií podliehajú prevádzkové postupy či zobrazenia displeja zmenám bez upozornenia.

Podporované smartfóny

Najnovšie informácie nájdete na podpornej stránke.

https://www.sony.net/ca/help/mobile/

  • Podrobnosti o verziách Bluetooth kompatibilných s vaším smartfónom nájdete na webovej stránke s výrobkami zahŕňajúcimi váš smartfón.