AF Assist

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Počas snímania videozáznamu pomocou automatického zaostrovania môžete zmeniť zaostrený objekt pomocou zaostrovacieho krúžka objektívu.

 1. MENU (Focus) → [AF/MF][AF Assist][On].
 2. Počas snímania videozáznamu pomocou automatického zaostrovania otočením zaostrovacieho krúžka objektívu zaostrite na požadovaný objekt.

  Keď prestanete používať zaostrovací krúžok, objekt zaostrený pomocou zaostrovacieho krúžka sa stane cieľom automatického zaostrovania.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Použije sa funkcia asistenta automatického zaostrovania.

Off:
Funkcia asistenta automatického zaostrovania sa nepoužije.

Rada

 • Zaostrená oblasť bude ľahšie viditeľná, ak použijete funkciu [Peaking Display] alebo [Focus Map] spolu s [AF Assist], čo vám uľahčí zaostrenie na požadovaný objekt.

Poznámka

 • Automatické zaostrovanie sa zacieli len na objekty v rámci oblasti zaostrovania.
 • Nasledujúce objektívy nie sú kompatibilné s [AF Assist].
  • SELP1650 (predáva sa osobitne)
  • SEL18200LE (predáva sa osobitne)