Používanie smartfónu ako diaľkového ovládača

Pomocou Creators’ App môžete snímať zábery pri súčasnej kontrole rozsahu snímania fotoaparátu na obrazovke smartfónu. Pripojte fotoaparát a smartfón podľa časti „Súvisiaca téma“ v spodnej časti tejto strany. Podrobnosti o funkciách, ktoré je možné používať zo smartfónu, nájdete na nasledujúcej podpornej stránke.

https://www.sony.net/ca/help/opr/