Select on Cam & Send (prenos do smartfónu)

Môžete preniesť zábery do smartfónu voľbou záberov vo fotoaparáte.

Ak chcete vopred spárovať fotoaparát a smartfón, pozrite si „Spárovanie fotoaparátu so smartfónom (Smartphone Connection) “.


V nasledujúcej časti je uvedený postup na prenos aktuálne zobrazeného záberu vo fotoaparáte.

 1. MENU (Network) → [Cnct./PC Remote][Select on Cam & Send][Size of Sending Image], [RAW+J/H Send Target] a [Sending Target] → požadované nastavenie.
 2. Zobrazte záber, ktorý sa má preniesť, na obrazovke prehliadania.
 3. MENU (Network) → [Cnct./PC Remote][Select on Cam & Send][Send][This Image].
  • Zobraziť obrazovku [Send] môžete aj stlačením tlačidla (Odoslať do smartfónu).
 4. Spustite Creators’ App v smartfóne.

  Zobrazí sa hlásenie o tom, že sa spustil prenos.

 5. Zvoľte [OK] v smartfóne.
  Záber sa prenesie do smartfónu.
  • Po prenesení záberu sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí ikona (prenesené).
  • Môžete preniesť naraz viacero záberov voľbou iného nastavenia ako [This Image] v rámci [Send].

Podrobnosti položky ponuky

Send:
Zvolia a prenesú sa zábery do smartfónu. ([This Image]/[All Images in This Group]/[All with this date]/[Filtered Images]/[Multiple Images])
 • Zobrazené voliteľné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu zobrazenia zvoleného vo fotoaparáte.
 • Ak zvolíte [Multiple Images], zvoľte požadované zábery pomocou stredu ovládacieho kolieska a potom stlačte MENU → [Enter].
Size of Sending Image:
Zvolí sa veľkosť súborov na prenos záberov do smartfónu. Preniesť je možné súbor vo formáte JPEG/HEIF alebo súbor vo formáte JPEG/HEIF s veľkosťou ekvivalentnou 2M. ([Original]/[2M])
RAW+J/H Send Target:
Zvolí sa typ súborov pre zábery, ktoré sa majú preniesť do smartfónu, keď sa zábery nasnímajú s [File Format] v rámci [Image Quality Settings] nastaveným na [RAW & JPEG] alebo [RAW & HEIF]. ([JPEG & HEIF]/[RAW]/[RAW+J & RAW+H])
Sending Target:
Nastaví sa to, či sa prenesie vysokokomprimovaný videozáznam s nízkym rozlíšením s nízkou prenosovou rýchlosťou alebo pôvodný videozáznam s vysokou prenosovou rýchlosťou pri prenose videozáznamu do smartfónu. ([Proxy Only]/[Original Only]/[Proxy & Original])
Keď zvolíte [Proxy Only], videozáznamy bude možné prenášať rýchlejšie, než pri prenášaní pôvodných videozáznamov.


Filtrácia záberov na prenos (Filtered Images)

Zábery na prenos sa dajú filtrovať za nasledujúcich podmienok:

 • Target Group: [This Date]/[This Media]
 • Still Images/Movies: [All]/[Only Still Images]/[Only Movies]
 • Target Img (Rating): []-[], []
 • Target Movie (): [All]/[Only Shot Mark Mov.]
 • Target Img (Protect): [All]/[Only Protected Img.]
 • Transfer Status *: [All]/[Only Non-transfer]

  *Zábery prenášané ich voľbou v smartfóne sa budú považovať za ešte neprenesené.

Poznámka

 • Pre zábery prenášané ich voľbou v smartfóne sa ikona (prenesené) nezobrazí.
 • V závislosti od smartfónu sa prenesený videozáznam nemusí prehrávať správne. Napríklad, videozáznam sa nemusí prehrávať plynule, alebo môže byť bez zvuku.
 • V závislosti od formátu statického záberu, videozáznamu, spomaleného videozáznamu alebo zrýchleného videozáznamu nemusí byť možné ho zobraziť/prehrať prostredníctvom smartfónu.
 • Keď je [Airplane Mode] nastavený na [On], nie je možné pripojiť tento výrobok a smartfón. Nastavte [Airplane Mode] na [Off].